Ringeriks-Kraft nett går for SafeMon nettstasjonsovervåking

Ringeriks-kraft Nett har valgt SafeMon, et system for avansert nettstasjonsovervåking fra SafeBase, for å overvåke nettstasjonene på Norges største datasenter. Overvåkingen skjer i nåtid og i henhold til bransjestandardene REN6025 og REN4021 for nettstasjonsovervåking og nettnytte.

Les mer

Safebase effektiviserer energinettet!

Safebase har utviklet SensorHub, en liten datamaskin som kobles på transformatorkioskene for å ta ut informasjon fra strømnettet. Takket være denne løsningen, kan nettleverandører nå overvåke nettet og rette feil direkte fra driftssentralene.

Les mer