31. aug 2022

Nye krav: Isolasjonsovervåking for 1000V i nettstasjoner

Graden av elektrifisering i det norske samfunnet øker stadig – også i perifere strøk, der nettstasjoner med 1000V er blitt et vanlig skue. Elektrifiseringen har ført frem behovet for felles retningslinjer for tilknytningsprosessen, særlig grunnet tydelige myndighetskrav til dokumentasjon. Retningslinjene kom i sommer i RENblad 9116, og introduserte blant annet krav om isolasjonsovervåkning for 1000V i nettstasjoner.

SafeBase har nå videreutviklet SafeMon Avansert Nettstasjonsovervåking (ANSO) til å inkludere sanntids isolasjonsovervåkning for 1000V i nettstasjoner.

— Særlig elektrifiseringen av oppdrettsanlegg, men også en økende grad av generell elektrifisering i perifere strøk og på gårdsanlegg, hvor avstandene ofte er store, har gjort 1000V-anleggene vanligere og viktigere. Når REN 9116 kom med egne krav for 1000V-anleggene, var det bare å oppdatere SafeMon umiddelbart, sier Frode Johansen i SafeBase.

Dette er isolasjonsovervåking fra SafeBase

Isolasjonsovervåking fra SafeBase er en fullverdig isolasjonsmåling mellom fase-jord for 1000V IT-nett i henhold til REN 9116 og myndighetskravene, nøkkelferdig i SafeMon. Løsningen leveres ferdig koblet på montasjeplate, eller ferdig koblet i nettstasjon.

— Typisk brukes dette der 230V transformeres opp til 1000V for overføring i luft, og så ned igjen til 230V sluttkundekrets. Løsningen kan også leveres med nedbygde strømtrafoer, som hindrer klatring i mast. Da trengs kun én person til den årlige inspeksjonen – som gjør arbeidet enda mer kostnadseffektivt, sier Johansen.

SafeBase isolasjonsovervåking tilfredsstiller:

  • fase-jord jordfeilmåling for 230V IT-nett
  • overvåking av nullpunktsikring
  • fullverdig isolasjonsovervåking for 1000V linjespenn

I tillegg får du alle de andre fordelene med sanntidsovervåking fra SafeBase. Nettanalysator er montert som standard, for sanntidsmåling av strøm, spenning, belastning, THD-måling – og en rekke andre parameter.

 

Dette er RENblad 9116: Bladet gir en oversikt over systemspenningen 1000V. Bladet forteller hvilket spenningssystem som bør brukes, hvordan transformator og resten av anlegget beskyttes, måling av 1000V, hvor og hvordan du utfører grensesnitt mot kunde og når 1000V kan være aktuelt.

Se REN sitt webinar om de nye kravene (ekstern lenke) >>

 

Installerer SafeMon i alle nettstasjonene

Hos BKK Nett har de allerede installert SafeMon og 1000V isolasjonsovervåkning i to nettstasjoner, som en pilot før løsningen rulles ut i alle nettstasjonene. Det er også montert noen hundre enheter på nettstasjoner med 230V.

— Det kommende året installerer vi isolasjonsovervåkning for 1000V i mange nettstasjoner. Fordelen med SafeMon er at vi enkelt kan legge isolasjonsovervåkningen til allerede eksisterende installasjon for jordfeilovervåkning for 230V, sier Helge Sunde i BKK Nett.

Sunde er utdannet elektriker og energimontør. Han jobber i dag som rådgiver og prosjektplanlegger i BKK Nett.

— I nettstasjonene vi har satt opp de siste årene er det allerede installert nettanalysator, ofte av typen Micro Matic CVM-Mini. Da er det bare snakk om omkring én time arbeid ute på stasjonen og 30 cm ledning mellom SafeMon og analysatoren. I eldre nettstasjoner bestiller vi ferdig prefabrikkerte skap som vi monterer på vegg. Disse tar fort noen timer å installere.

Svært fornøyd med piloten

Sunde forteller at piloten så langt har vært en stor suksess.

— Vi slet litt i starten med kommunikasjonen mellom instrumentene, grunnet en leverandørspesifikk adresse på den ene sensoren – men det løste SafeBase umiddelbart. Så snart løsningen var oppe og gikk, testet vi ved å legge inn en jordfeil i anlegget. Den fant og varsla SafeMon om umiddelbart, forteller Sunde.

— Vi er også veldig spente på hvor mye vi kan bruke dataene til i etterkant. At vi kan følge strøm, effekt og spenning, og ikke minst se nøyaktige data fra de siste 30. sekundene, den siste timen, gårsdagen, forrige uke eller siste år; jeg tipper dette blir et viktig prosjekteringsverktøy for oss fremover, sier Sunde.

Til venstre: Skap med SensorHub og enhet for isolasjonsovervåking. Til høyre: Foto av BKK Nett, enhet for isolasjonsovervåking installert på en av deres nettstasjoner.

Store fordeler med sanntidsdata

Sanntidsovervåkningen i SafeMon er et svært godt verktøy for nettselskapene, som blant annet kan få informasjon om små feil, og kapasiteten på linjenettet i sanntid, slik at de kan hindre store feil senere.

— Innledningsvis fører kravene til store investeringer for oss nettselskapene, som må oppgradere installasjonen i samtlige nettstasjoner. Men om man bare ser kostnaden – ikke investeringen – tenker en ikke langt nok frem i tid.

— Innsparingene på unødvendig reisetid er markante. Vi ser allerede nå, etter pilotprosjektet, at data fra SafeMon legger til rette for å gjøre ting betraktelig mer kostnadseffektivt. Med SafeMon slipper vi å reise ut på anleggene hver gang vi mistenker feil eller mangler. Vi kan også sjekke når på døgnet gjentagende jordfeil løser ut, slik at vi kan ha montører i stasjonen når feilene faktisk forekommer. Når vi etter hvert har overvåkning på samtlige nettstasjoner, trenger vi bare å reise ut når det faktisk er feil, avslutter Sunde fornøyd.