Ny prismodell på SafeMon Avansert Nettstasjonsovervåking

Til nå har SafeMon Avansert Nettstasjonsovervåking (ANSO) vært solgt med en fastpris + månedlig abonnement. Noen av våre kunder har etterspurt en modell der vi bygger inn abonnementskostnadene i enhetsprisen. For mange vil dette forenkle regnskapsføringen, og dermed redusere administrasjonskostnadene.

En annen positiv effekt med en slik prismodell er at hele utgiften kan føres på ett regnskapsår i forbindelse med investeringsbudsjetter og FoU prosjekter.

SafeMon til forskning og utvikling

Vi har sett at SafeMon ANSO er et veldig nyttig verktøy i forskningsprosjekter på fremtidens nett eller smartgrid. De fleste FoU-prosjektene er avhengig av å ha god kontroll på data i sanntid, da man kan se effektene av ulike tiltak underveis i prosjektet.

Les om FoU-prosjektet vårt med Tensio her eller om Smart strømstyring på Senja

Du eier dine data

Vår filosofi er at data ikke skal låses hos en leverandør. Store datamengder skal også være lett fordøyelig for kundene. Derfor kan forskningspartnere enkelt hente ut høyoppløselige data ved hjelp av vårt åpne API, og ved hjelp av eksportfunksjoner i brukergrensesnittet.

Trenger dere nettstasjonsovervåking i år?