Nøkkelferdig NSO med El-tjeneste og SafeMon

UNI signalskap fra El-tjeneste nøkkelferdig med SafeMon nettstasjonsovervåking og nettnytte

UNI signalskap kan nå fås i egen variant for nettstasjonsovervåking med SafeMon SensorHub ferdig koblet.

Med SafeMon NSO er alle bransjeanbefalingene i REN 6025 (avansert nettstasjonsovervåking) og REN 4021 (nettnytte) ivaretatt.

SafeMon SensorHub er ferdig koblet mot multiinstrumentet CVM Mini og integrert mobilantenne i skapet.
I tillegg er følgende signalkontakter sydd ut på rekkeklemmer:

  • Nullpunktsikring (IT-Nett)
  • Overspenningsvern (om overspenningsvernet er intakt)
  • Dørkontakt (opsjon)

UNI signalskap kan fåes i varianter som hensyntar IT, TT og TN-nett.

Idriftsetting gjøres via safemon.app og gjøres på under fem minutter når alt er å plass.