Nøkkelferdig NSO med El-Tjeneste og SafeMon

UNI signalskap fra El-tjeneste nøkkelferdig med SafeMon nettstasjonsovervåking og nettnytte.

UNI signalskap kan nå fås i egen variant for nettstasjonsovervåking med SafeMon SensorHub ferdig koblet.

Med SafeMon NSO er alle bransjeanbefalingene i REN 6025 (avansert nettstasjonsovervåking) og REN 4021 (nettnytte) ivaretatt.

SafeMon SensorHub er ferdig koblet mot multiinstrumentet CVM Mini og integrert mobilantenne i skapet.

I tillegg er følgende signalkontakter sydd ut på rekkeklemmer:

• Nullpunktsikring (IT-Nett)

• Overspenningsvern (om overspenningsvernet er intakt)

• Dørkontakt (opsjon)

• UNI signalskap kan fåes i varianter som hensyntar IT, TT og TN-nett.

• Idriftsetting gjøres via safemon.app og gjøres på under fem minutter når alt er å plass.