Overingeniør Jon bruker SafeMon til å bestemme om batterier kan erstatte ny linjeutbygging.

Det reduserer kostnader.

Prosjektet

I det ENOVA-støttede prosjektet SmartGrids IDE har flere nettselskaper testet bruken av batterier i lavspentnettet. Resultatene for spenningsstøtte og fasebalansering er positive.

I Lierne har Jon Arnesen, overingeniør i Tensio TN, undersøkt om batterier kan yte støtte mot høyspentnettet.

«SafeBase har en softwarekompetanse som få andre har, i tillegg til at de har god kunnskap om strømnettet og nettselskapenes behov. I dette prosjektet har de hjulpet oss å koble oss inn på et avansert spenningskvalitetsinstrument fra Elspec, som lar oss hente ut data direkte fra instrumentet. Vanligvis må man hente ut denne dataen i en egen software som er mye tregere, så SafeBase sin kompetanse gjør det mye enklere for meg å følge med på måleverdiene i sanntid.»

Jon Arnesen, overingeniør i Tensio TN

NSO
Overvåking av nettstasjoner iht. nettselskapenes krav og anbefalinger. Jobb smartere enn det myndighetene krever med beslutningsstøtte for lengre levetid og bedre driftssikkerhet i distribusjonsnettet.

Les mer
Nettnytte
Finn problemene før de oppstår og vær ett skritt foran utfordringene. SafeMon Nettnytte maksimerer     
utbytte av data og hendelser fra AMS-målere i distribusjonsnettet.

Les mer
Linje- og kabelovervåking
Reduserer flaskehalsene i strømnettet ved å overvåke hva den reelle overføringskapasiteten er, slik at du kan overføre mer energi uten risiko.


Les mer
AMS Drift
Finner årsaken bak avvik i innsamling av AMS måledata og avregning. SafeMon AMS Drift overvåker alle målepunkter – og kontrollerer at alle målerne og kommunikasjonsnett fungerer.

Les mer