Med to tastetrykk finner driftsplanlegger Erik informasjonen han trenger om nettet

Det sparer tid.

Halverer kostnadene med SafeMon

Erik forholder seg til flere plattformer i løpet av en arbeidsdag – men de fleste er tunge å jobbe med.

 — Mange av systemene våre inneholder så mye informasjon at det er vanskelig å se hva som er viktig og ikke. Med SafeMon derimot, er det klokkeklart hvilken informasjon som er av betydning, sier han.

Tett samarbeid med Tensio

SafeMon er en del av den daglige driften til Tensio. Med SafeMon får nettselskapet mye bedre kontroll på strømkvaliteten som leveres til de 175 000 AMS-målerne.

NSO
Overvåking av nettstasjoner iht. nettselskapenes krav og anbefalinger. Jobb smartere enn det myndighetene krever med beslutningsstøtte for lengre levetid og bedre driftssikkerhet i distribusjonsnettet.

Les mer
Nettnytte
Finn problemene før de oppstår og vær ett skritt foran utfordringene. SafeMon Nettnytte maksimerer     
utbytte av data og hendelser fra AMS-målere i distribusjonsnettet.

Les mer
Linje- og kabelovervåking
Reduserer flaskehalsene i strømnettet ved å overvåke hva den reelle overføringskapasiteten er, slik at du kan overføre mer energi uten risiko.


Les mer
AMS Drift
Finner årsaken bak avvik i innsamling av AMS måledata og avregning. SafeMon AMS Drift overvåker alle målepunkter – og kontrollerer at alle målerne og kommunikasjonsnett fungerer.

Les mer