Nøkkelferdig nettovervåking og nettnytte.

Basert på bransjeanbefalingene har vi utviklet SafeMon® NSO og Nettnytte

En kostnadseffektiv datainnsamling, prosessering og visualisering av målinger og hendelser i distribusjonsnettet.

Alt du trenger er brukernavn og passord.

SafeMon® NSO:

 • følger bransjeanbefalingene i REN6025
 • åpne datagrensesnitt mot andre systemer
 • konfigurerbare alarmgrenser
 • leverandøruavhengig datainnsamling
 • fjernstyrt konfigurasjon og oppdatering

SafeMon® Nettnytte:

 • følger bransjeanbefalingene i REN4021
 • balansemåling
 • leveringspålitelighet og spenningskvalitet
 • drifts- og planleggingsdata
 • beslutningsstøtte investering og drift
 • tilgang til alle driftskritiske data

SafeMon: Trådløse sensorer

Vi leverer trådløse og batteridrevne sensorer med lang levetid, som er plug and play inn mot SafeMon. Sensorene er små, praktiske og spesielt utviklet for industriell bruk.

SafeMon_Trådløs_Sensor

Bruksområder for trådløse sensorer:

 • måling av rom eller overflatetemperatur
 • måling av relativ luftfuktighet
 • dørkontakter
 • overvåkning av bryterposisjoner
 • bevegelse/vibrasjon
 • tilstedeværelse

….og mye, mye mer.

Å måle er å vite

Investering i kunnskap gir alltid best avkastning. Og for å få kunnskap om energinettet må du måle.

Vi omgjør data du allerede har fra enere og nuller til et reelt konkurransefortrinn.

SafeMon® forholder seg ikke bare til kjente feil; SafeMon lærer hele tiden og kan se mønster for å forutsi fremtidige feil og trender.

 

Beslutningsstøtte – feil og avvik servert på et sølvfat

Enorme datamengder gjør det vanskelig å ta effektive beslutninger. SafeMon® bearbeider, forenkler og visualiserer kapasitetsutnyttelse, utstyrsinvesteringer, feildeteksjoner samt feilretting og periodisk vedlikehold «out of the box».

30-3 responstid – Verifisering i sanntid

SafeMon® på PC, nettbrett eller mobiltelefon gjør det enkelt å verifisere effekten av endringer og feilretting, uavhengig av hvor du er. I utviklingen av SafeMon har vi lagt vekt på at brukeren raskt skal forstå informasjonen som blir presentert.

full-mockup_Energi_Mindre

Kvalifisering: