Elektrifisering krever innsikt. Og innsikt gir besparelser.

En mockup av elbillader og vindmøller.

Overgangen fra fossil til fornybar energi skyter fart og fører til nye behov for investeringer og prioriteringer i kraftnettet.

Flaskehalser

Introduksjonen av elektrisk transport – biler, ferger, båter – har flyttet flaskehalsene fra overføringslinjene inn til byene, og ut til kundene. Nettselskaper opplever flere forespørsler fra kunder om å øke kapasiteten.

Hvordan vet du om du bør si ja eller nei?

Bilde tatt bakfra. Tre ansatte, to menn og en kvinne sitter foran en skjerm. Kvinnen peker på skjermen, som viser et kart over Sør-Norge.

Forkorter levetiden

Elektrifiseringen av samfunnet kan også gi betydelig kortere levetid på nettstasjoner. Det er stor forskjell på panelovnen og ladestasjonen for elbusser.

Hvordan vet du at levetiden på nettstasjonen ikke har blitt redusert?

Skum i ølet

Slik som skum i ølet tar opp plass – men ikke er øl – tar reaktiv strøm opp unødvendig plass i strømnettet og reduserer kapasiteten. Nettselskapene må identifisere hvor i nettet det skummer, og sette inn tiltak.

Hvordan finner du skummet?

Du må ha innsikt i alle deler av nettet for å ta riktige beslutninger. Gjøre riktige investeringer. Oppnå besparelser der du kan.

Å måle er å vite.

NSO
Overvåking av nettstasjoner iht. nettselskapenes krav og anbefalinger. Jobb smartere enn det myndighetene krever med beslutningsstøtte for lengre levetid og bedre driftssikkerhet i distribusjonsnettet.

Les mer
Nettnytte
Finn problemene før de oppstår og vær ett skritt foran utfordringene. SafeMon Nettnytte maksimerer     
utbytte av data og hendelser fra AMS-målere i distribusjonsnettet.     

Les mer
AMS Drift
Finner årsaken bak avvik i innsamling av AMS måledata og avregning. SafeMon AMS Drift overvåker alle målepunkter – og kontrollerer at alle målerne og kommunikasjonsnett fungerer.

Les mer
Linje- og kabelovervåking
Reduserer flaskehalsene i strømnettet ved å overvåke hva den reelle overføringskapasiteten er, slik at du kan overføre mer energi uten risiko.


Les mer
SmartSite
Fjernstyrt tilstedeværelse på anlegg og større teknisk infrastruktur. Proaktiv drift som gir forutsigbarhet og redusert behov for feltoppdrag.


Les mer