Batterisystem-
overvåking

Innsikten du trenger for proaktiv drift av nettbatterier

Nettbatterier – hva er det og hvorfor brukes det?

Det grønne skiftet tvinger frem en storstilt elektrifisering av samfunnet. Industri, bygg og anleggsbransjen og transport skal bort fra fossilt brennstoff og trenger mer elektrisitet. Det fører til økt effektbehov flere steder i strømnettet.

Behovet for mer strøm kan for eksempel dekkes opp med kostbare utbygginger av linjenettet – men behovet kan også flytte seg med tiden, dersom industri legges ned eller ladepunkter flyttes.

For å unngå kostbare investeringer og møte det økende effektbehovet, setter flere nettselskaper inn nettbatterier, som er et skalerbart og flyttbart alternativ til tunge investeringer i utbygginger av strømnettet.

Batterisystemer – løsningen for nettselskapet?

Rekken med prosjekter på batterisystemer viser at nettbatteriene kan være løsningen i både distribusjonsnettet og høyspentnettet. Batterier er utmerket for å lagre energi – noe som er nyttig for nettselskapet og for sluttkunden.

Ved å lagre energien løser nettselskapet utfordringer rundt høye effekttopper og raske spenningsvariasjoner i distribusjonsnettet, mens sluttkunden er sikret tilstrekkelig effekt når de trenger det.

I et FoU-prosjekt i Lierne kommune tester nå Tensio om nettbatterier kan løse effektbehovene fra høyspentnettet til et industriområde.

Hvorfor overvåke batterisystemene?

Nettbatterier løser blant annet behov for:

  • økt effekt uten utbygging
  • rask ladding av elektrisk tungtransport
  • lagring av strøm
  • støtte mot eksisterende nett

For å vite at batterisystemene fungerer slik de er tiltenkt, må de overvåkes – måledata må samles inn og tolkes.

Batterisystemovervåking i SafeMon gir deg sanntidsdata fra batteriparken din rett i app på både mobil og dashbord på PC. Få full oversikt over hvor mye strøm som er igjen på batteriet, hvor høy temperaturen er – og en rekke andre målinger som forteller deg alt du trenger å vite om helsetilstanden på nettbatteriene.

Safebase satser på batteriovervåking i distribusjonsnettet.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg, så tar vi kontakt.