Dette er SafeBase

SafeBase er et teknologiselskap som leverer beslutningsstøtte til selskaper som vil ha innsikt, kontroll og oversikt i komplisert infrastruktur.

Vi hjelper våre kunder med å samle inn, tolke, lagre og visualisere data.

Vår leveranse

Vår oppgave er å hjelpe deg med å gjøre sensor- og måledata fra driften din om til beslutningsstøtte som gjør at driften din forbedres. Vår teknologiplattform SafeMon kan brukes som et toppsystem for andre programvarer eller som et dashboard for data som vises utelukkende i SafeMon.

Det kan bety alt fra å robotisere registrering av hendelser og tiltakene som kreves for å respondere og automatiske varslinger og alarmer, til visualisering av kompliserte og sammensatte datasett.

Og mye mer.

Om du jobber med en infrastruktur spredt i et stort geografisk område, der datapunktene er mange og informasjonen komplisert – så er vi der for å gjøre om brysomme datamengder til driftsfordeler.

Vi har egne SafeMon-versjoner for deg som jobber innen Energi og Telekommunikasjon.

Vår filosofi

Ved riktig bruk blir data en svært viktig ressurs. Alle viktige ressurser må behandles med respekt og integritet. Vi tror ikke på data skal låses inne til en leverandør. Våre systemer er åpne slik at systemet vårt kan skape merverdi hos andre systemer du bruker. Et åpent API til vårt system leverer vi som standard.

Vår teknologi gjør at all data eies 100% av deg selv, at data kan deles fritt inn i vår plattform fra andre systemer, og at vår plattform like enkelt deler data med andre systemer.

Data må også krypteres og lagres trygt og forsvarlig. Vi håndterer data på en måte som ivaretar alle gjeldende krav til personvern og datasikkerhet. Vi benytter oss også av klyngeteknologi og tier 3 datasentre for å alltid være sikre på at din data aldri kompromitteres.

Nytenkning i ryggmargen

Internet-of-Things, Big data, maskinlæring, kunstig intelligens og alle andre buzzord som stadig kommer til i alle teknologiindustrier er for oss naturlige måter å jobbe på.

Som dataentusiaster tilegner vi oss fortløpende kunnskap om alle måter å jobbe med data og robotisering på som er trygge og effektive. Metodikken og prinsippene bak disse og mange andre buzzord er en helt naturlig del av vår teknologiplattform.

Bruksfordeler i SafeMon

(Trykk på en av punktene under for å se videosnutt)

  • Drag ‘n drop: Enkel endring av graftyper
  • Lagre funn og analyser: Legg inn kommentarer og markører på datapunkter
  • Fordypning: Zoom inn på tidsserier med umiddelbar respons
  • Interaktivitet: Markører flyttes likt i modulene i dashboardet
  • Hastighet: Rask innlasting av alle grafer og data
  • Skreddersøm: Administrer roller og brukernivåer selv
  • Dataintegritet: Potensielle feilkilder indikeres eller rettes

Les mer om SafeMon

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg, så tar vi kontakt.